Wednesday, April 16, 2008

लोहोरुङको खाना

एउटा रुख हुन्छ। त्यो रुखको मुना मुना टिप्नु पर्छ । मुना पलाउने सिजन यही हो। त्यो मुना लाई घरमा ल्याएर केलाउनु पर्छ। किराले खाएको पात र नखाएको छुटाउनु पर्छ । पहेलो पात पनि छुटाउनु पर्छ। केलाई सकेको मुनाहरुलाई पाखल्नु पर्छ। पखालिसकेर एउटा ठुलो भाँडामा पानी राखेर त्यो पानीमा मुनाहरु भिजाउनु पर्छ। २, ३ दिन सम्म भिजाइसकेपछी सिब्रिङ्ग तयार हुन्छ। त्यस पछी निकालेर सानो सानो टुक्र पारेर काट्नु पर्छ।

कसरी खाने ?

सिलौटामा नुन, खुर्सनी र जिरा पिन्नु पर्छ । सानो सानो पारेर काटेको सिब्रिङ्गसँग पिनेको नुन, खुर्सनी र जिराको पेस्ट मोल्नु पर्छ। अलिकती तेल पनि हालेर मोल्नु पर्छ। अनी तयार हुन्छ मिठो मिठो सिब्रिङ्ग को अचार । त्यस पछी गर्नुहोस् अचार मा अट्याक।