Thursday, June 12, 2008

नेपाल अन्तराष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव र फुड फेस्टीबल

लोहोरुङ महिला समुहले नेपाल अन्तराष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सवको फुड फेस्टीबलमा भाग लिए। यो फुड फेस्टिवल जेष्ठ २४ देखी २७ गते सम्म ४ दिन चलेको थियो। लोहोरुङ खानाहरु जस्तै चाम्रे, वाचेपा, मासिकदाम,सरुवा आदी थियो ।


वाचेपा
निङग्रोको तरकारी


चाम्रे