Thursday, June 12, 2008

नेपाल अन्तराष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव र फुड फेस्टीबल

लोहोरुङ महिला समुहले नेपाल अन्तराष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सवको फुड फेस्टीबलमा भाग लिए। यो फुड फेस्टिवल जेष्ठ २४ देखी २७ गते सम्म ४ दिन चलेको थियो। लोहोरुङ खानाहरु जस्तै चाम्रे, वाचेपा, मासिकदाम,सरुवा आदी थियो ।


वाचेपा
निङग्रोको तरकारी


चाम्रे2 comments:

Nepali Akash said...

Isn't it great that we are so rich in cultural diversity?

Arati Lohorung said...

ya nepali aakash we have so much cultural diversity in our country.Thanks for commenting